prevodilačka agencija
prevođenje stručnih tekstova i overa dokumenata

Naše usluge

Jezici

Na svetu postoji 2700 jezika sa preko 7000 različitih dijalekata širom sveta. Svake dve nedelje jedan jezik nestane, ako ne jezik onda dijalekat. Preko 230 jezika je potpuno izumrlo, a 2.400 su u tom smislu ugroženi. Neki od živih jezika mogu vam zatrebati. a nama nisu strani.

big-ben

Engleski

moscow

Ruski

eiffel tower

Francuski

st. stephens cathedral

Nemački

national museum of serbia

Srpski

people sitting in the office

Usmeno prevođenje

Prilikom učenja stranog jezika najviše vremena i napora potebno je uložiti u govor. Progovoriti na stranom jeziku je izazov. Izazov koji su naši prevodioci savladali i spremni su da vam pomognu da ostvarite željenu komukicaciju.

Prevodilačke usluge

Pismeno prevođenje

U okviru pismenog prevođenja pružamo usluge prevoda tekstova različitog sadržaja, knjiga kao i pravnih dokumenata.

Lektura i korektura

Kako bi finalni tekst bio savršen, neopdhodno je da prevod prođe određene provere koje će ga gramatički i vizuelno usavršiti.

Prevod sa overom

Mi razumemo da prikupljanje dokumentacije i overa svakom ume da donese nevolju. Zato imate nas.

Usmeno prevođenje

Neki ljudi umeju da slušaju, neki da pričaju. Naši prevodioci umeju oba. Konsekutivno i simultano prevođenje su njihova vrlina.

Stručna redaktura

Kako bi stručni tekstovi bili profesionalni, radimo ih u saradnji sa stručnjacima iz raznih naučnih oblasti.

Oblasti prevođenja

 • Medicina i farmacija

  U poslednjih 200 godina medicina i farmacija su napredovale velikom brzinom. Lekari i farmaceuti širom sveta neprestano učestvuju na konferencijama, objavljuju radove i razmenjuju znanja. Naš cilj je da prevodom tesktova, radova, recepata i doktorskih saveta pomognemo i pacijentima i doktorima da saznaju više i usavrše svoje znanje.

  blue stethoscope on a paper
 • Informacione tehnologije

  Neprestan razvoj informacionih tehnologija i porast poslovnih mogućnosti doprinosi popularnosti ove oblasti među stanovništvom. U želji da pomognemo ljudima da saznaju što više o informacionim tehnologijama bavimo se prevodom knjiga, tekstova i radova. Pored toga, imamo iskustva u radu sa web sadržajem.

  three computer with blue background
 • Pravo

  Pravo je sistem pravila koja su kreirana i koja se primenjuju preko društvenih ili vladinih institucija radi regulacije ponašanja. Pravni sistem pomaže u regulisanju i osiguravanju stanja u kome zajednica pokazuje poštovanje i unutrašnju ravnopravnost. Prevod i overa pravih dokumenta podleže određenim normama kojih se čvrsto pridržavamo.

  word law written with dice
 • Umetnost

  Mnogi će reći da je svrha umetnosti da iskaže određena osećanja, ali i predstavlja kritiku društva. Zadatak umetnosti jeste da obogati duhovni svet jedinke. Prevođenje tekstova, knjiga i naučnih radova iz različitih oblasti umetnosti jedan je od načina da znatiželjnim ljudimo omogućimo da izazovu svoj intelekt.

  opened book with german text and music score
 • Ekonomija

  Ekonomija proučava osnovna pravila ponašanja i ekonomske zakonitosti u privrednim aktivnostima. Povezana je i sa drugim naukama kao što je sociologija, politika i demografija. Tekstovi i ekonomski članci, bankarski ugovori pomažu strankama da se upoznaju sa terminima i značajem onoga što potpisuju.

  calculator and a pen on a piece of paper
 • Mašinstvo

  Mašinstvo je inženjerska disciplina koja uključuje primenu zakona fizike za analizu, projektovanje, izradu i održavanje mehaničkih sistema. Mašinski inženjeri i tehničari koriste određene principe u proizvodnji i analizi automobila, aviona, sistema za hlađjenje i grejanje. Ali za nas koji nismo upoznati sa tim principima, prilikom korišćenja uvek dobro dođe priručnik na maternjem jeziku.

  a lot of grey gear wheels

384 zadovoljnih klijenata

3859 projekata

1 000 000
prevedenih reči

Neprestano usavršavanje prevodilaca

Cenovnik

Pismeni prevodi

 • Engleski/Srpski

  0.06€/reč
 • Francuski/Srpski

  0.08€/reč
 • Nemački/Srpski

  0.09€/reč
 • Ruski/Srpski

  0.07€/reč

Usmeno prevođenje

 • Konsekutivno

  50€/h
 • Simultano

  100€/h

Prevod sa overom

 • Engleski/Srpski

  10€/strana
 • Francuski/Srpski

  12€/strana
 • Nemački/Srpski

  13€/strana
 • Ruski/Srpski

  11€/strana